AKADEMŲ PAGALBA

Sveiki, visi! Su Jumis ir vėl sveikinasi „Akademų rubrika“. Šios dienos tema – akademinis sąžiningumas. Klaipėdos valstybinės kolegijos Etikos kodekse I straipsnio 3.3 punkte nurodyta, jog akademinis sąžiningumas – moraliniais principais grindžiami reikalavimai, kurių turi laikytis Kolegijos bendruomenės nariai. Akademinis sąžiningumas draudžia plagijavimą, nusirašinėjimą, duomenų falsifikavimą, studijų darbų (tarpinių atsiskaitymų,...

Skaityti toliau

KVK SA ataskaitinė – rinkiminė konferencija 2019

KVK SA ataskaitinė – rinkiminė konferencija Balandžio 5d. vyko labai ilgai lauktas renginys – tai ataskaitos teikimo konferencija taip ir naujo prezidento, valdybos, akademinės tarybos ir revizijos komisijos rinkimai. Atvyko labai daug svečių iš įvairių Lietuvos organizicaijų – Lietuvos studentų sajunga (LSS), Klaipėdos jaunimo organizacijos asociacijos „Apskritasis stalas“ (KLAS), taip...

Skaityti toliau

Kandidatai į prezidento, valdybos bei akademinės tarybos pareigas

PREZIDENTAS Prezidentas – vienasmenis KVK SA valdymo organas, KVK SA vadovas, atstovaujantisKVK SA, KVK ir už jos ribų. Prezidentas vadovauja ir atstovauja KVK SA, organizuoja ir atsako už KVK SA ūkinę ir finansinę veiklą, turi sprendžiamojo balso teisę be papildomo delegavimo KVK Taryboje, KVKDirektorate, Valdybos posėdžiuose, priima sprendimus kitais klausimais, kurie nėra tiesiogiai pavesti...

Skaityti toliau

AKADEMŲ PAGALBA

Sveiki gerbiamieji studentai, mes vėl grįžtame su savaitiniu straipsniu. Šį kartą pakalbėsime trumpai apie seniūnus ir Studentų atstovybę. Klaipėdos valstybinė kolegija turi tris fakultetus, tai verslo (VF), technologijų (TF), sveikatos mokslų (SvMF). Kiekviename iš jų veikia fakultetinė atstovybė. Ją sudaro Pirmininkas, vicepirmininkas, nariai, seniūnai. Pirmininku gali tapti tik to pačio...

Skaityti toliau

AKADEMŲ PAGALBA

Sveikučiai studentai! Šį kartą pakalbėsim šiek tiek rimtesne tema nei praeitas straipsnis, kurio jei neskaitėtė, siūlome tai padaryti. Jį galite rasti čia [ http://kvksa.lt/2019/01/31/akademu-pagalba-3/ ] Ar jums buvo iškilę ginčų su socialiai aukštesniau esančiu žmogumi? Gal susipykote su vienu iš dėstytojų, ar administracijos darbuotojų? Tikiuosi, kad ne, bet kitu atveju...

Skaityti toliau

AKADEMŲ PAGALBA

    Sveiki, „Akademų rubrika“ ir vėl Jus prajudiną šį malonų ketvirtadienį. Šios dienos tema manau yra svarbi kiekvienam. Tai kreditai. Kas tai? Kaip jie veikia? Į visus šiuos klausimus atsakys šios dienos straipsnelis. Kreditų sistema atsirado iš Bolonijos proceso, ji leidžia įvertinti ir palyginti studijų rezultatus bei pripažinti juos...

Skaityti toliau

AKADEMŲ PAGALBA

Sveiki studentai, Kaip sekasi egzaminai? Tikimės gerai.Šios savaitės „Akademų rubrikos“ straipsnis jums atsakys į klausimus apie akademines skolas. Akademinė skola yra egzaminų sesijos bei nustatytu egzaminų perlaikymo laikotarpiu neišlaikytas egzaminas. Egzaminas yra laikomas neišlaikytu, kai įvertinimas yra 4 arba mažiau.  Neišlaikęs egzamino studentas įgyja akademinę skolą. Studentas neišlaikęs egzamino turi...

Skaityti toliau

AKADEMŲ PAGALBA

EDINA, KAS TAI? Sveiki visi sugrįžę, kaip sekėsi pirmieji egzaminai? Ar žinote, kur įrašomi jūsų įvertinimai? Viską rasite EDINA sistemoje. EDINA sistema, panaši į tuos elektroninius dienynus, kuriuos kadaise naudojome mokyklose. EDINA sistemoje įvertinimai įrašomi tik semestro pabaigoje, po egzaminų. Sistemoje įrašomas vienas bendras viso semestro pažymys. Norint sužinoti savo...

Skaityti toliau

GRAND’AKADEMŲ MOKYMAI

Gruodžio 13–14 dienomis vyko Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybės (KVK SA) organizuoti mokymai Grand Akademas. Pirmąją paskaitą vedė KVK SA Alumni Elena Zdanevičiūtė, kurios tema – „Kaip atstovauti studentams?“. Paskaitos metu buvo kalbama apie tai, koks yra akademinės bendruomenės požiūris į studentų atstovybę, su kokiomis problemomis dažniausiai susiduria studentai ir...

Skaityti toliau

TSD – Tarptautinė studentų diena

TSD – Tarptautinė studentų diena ir šį kartą Klaipėdos valstybinės kolegijos studentų atstovybė siūlo praleisti kitaip. Įdomu kaip? Tuoj viską pasakysime. Lapkričio 13 dieną 11:30val. su savo draugais pradėk nuo TINKLINIO TURNYRO, o 18:00 kviečiame tave ir tavo suburtą komandą patikrinti budrumo įgūdžius ORIENTACINĖSE VARŽYBOSE. Nesugalvoji ką veikti lapkričio 14...

Skaityti toliau