No comments yet

AKADEMŲ PAGALBA

Sveiki, visi!

Su Jumis ir vėl sveikinasi „Akademų rubrika“. Šios dienos tema – akademinis sąžiningumas. Klaipėdos valstybinės kolegijos Etikos kodekse I straipsnio 3.3 punkte nurodyta, jog akademinis sąžiningumas – moraliniais principais grindžiami reikalavimai, kurių turi laikytis Kolegijos bendruomenės nariai. Akademinis sąžiningumas draudžia plagijavimą, nusirašinėjimą, duomenų falsifikavimą, studijų darbų (tarpinių atsiskaitymų, savarankiškų darbų, egzaminų, projektų) klastojimą, svetimo studijų darbo pateikimą kaip savo, studijų darbų rašymą arba kitokio pobūdžio užduočių atlikimą kitiems studijuojantiesiems, vieno dalyko studijų darbo pateikimą atsiskaitant už kitą dalyką ir kt. Pagal KVK studijų pasiekimų vertinimo tvarką, dalyko dėstytojas ir studentas privalo užkirsti kelią akademiniui nesąžiningumui. Studentas, iki pasiekimų vertinimo pradžios, turi būti informuotas apie leistinus ir neleistinus šaltinius ir priemones. Nustatęs nesąžiningumo faktą, dėstytojas apie įvykį turi pranešti tarnybiniu raštu Etikos komitetui. Pasikartojus nesąžiningumo atvejui, studentas gali būti šalinamas iš kolegijos.
Nuorodos į dokumentus: https://www.kvk.lt/file/manual/NAUJAS%20KVK_etikos_kodeksas_2015_12_17.pdf
https://www.kvk.lt/file/manual/KVK%20studiju%20pasiekimu%20vertinimo%20tvarkos%20projektas%20pataisyta.pdf