2002 m. rugsėjo 2 dieną, įkūrus Klaipėdos verslo ir technologijų kolegiją, susijungęs dviejų aukštesniųjų mokyklų studentų aktyvas įkūrė Klaipėdos verslo ir technologijų kolegijos studentų atstovybę (KVTK SA).
2009 metais Klaipėdos valstybinė kolegija susijungė su Klaipėdos kolegija ir tapome nauja Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybė (KVK SA).

           Nuo pat pirmųjų savo gyvavimo dienų Studentų atstovybė stengiasi kuo aktyviau ginti studentų teises tiek kolegijos, tiek Klaipėdos bei Respublikos mastu. Siekdama efektyvesnių rezultatų Studentų atstovybė 2002 m. rudenį įstojo į Lietuvos Studentų Sąjungą

                                                                 K ai
                                                                 V eiki
                                                                 K ūrybingai  –

                                                                 S ieki
                                                                 A ukštumų!

Kornelija Dapkutė 2020-09-23 – Dabar

Mindaugas Rimgaila 2020 – 2020-09-23
Akvilė Žebelytė 2019 - 2020 m.m

Akvilė Žebelytė 2019-2020
Girmantė Zavadzkytė 2018 - ... m.m

Girmantė Zavadzkytė 2018-2019m.
Akvilė Sudarytė 2018- ... m.m.

Akvilė Sudarytė 2018 – 2018-07-24
Neringa Skrikytė 2017-2018 m.m.

Neringa Skrikytė 2017-2018m.
Kasparas Nacius 2015-2017 m.m.

Kasparas Nacius 2015-2017m.

Akvilė Gedrimaitė – Stonkuvienė 2013-2015m.

Kristina Šmotaitė 2011-2013m.

Giñtarė Kareivaitė 2009-2011m.

           2012 m. Klaipėdos valstybinė kolegijos Studentų atstovybė (KVK SA) Lietuvos studentų sąjungos (LSS) nominuota Metų studentų savivalda

           2012 m . Klaipėdos valstybinė kolegijos Studentų atstovybė (KVK SA) Klaipėdos jaunimo organizacijų organizacijos „Apskritasis stalas“ (KLAS) nominuota Aktyviausia KLAS organizacija.

           2002m. lapkričio 23 d. Klaipėdos valstybinė kolegijos Studentų atstovybė (KVK SA)  neeilinėje konferencijoje tapo Lietuvos studentų sąjungos (LSS) tikrąją nare.