„KVK – tai teisingas pasirinkimas“
2002 rugsėjo 2 dieną įkūrus Klaipėdos verslo ir technologijų kolegiją, susijungęs dviejų aukštesniųjų mokyklų studentų aktyvas įkūrė Klaipėdos verslo ir technologijų kolegijos studentų atstovybę. Nuo pat pirmųjų savo gyvavimo dienų Studentų atstovybė stengiasi kuo aktyviau ginti studentų teises tiek kolegijos, tiek Klaipėdos bei Respublikos mastu. Siekdama efektyvesnių rezultatų Studentų atstovybė 2002 rudenį įstojo į Lietuvos Studentų Sąjungą.

2009 rugsėjo mėn. Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija buvo reorganizuota į Klaipėdos valstybinę kolegiją, prie jos prijungiant dar du fakultetus – sveikatos ir pedagogikos. 2009 lapkričio 12 d. neeilinėje konferencijoje buvo patvirtinti nauji Studentų atstovybės įstatai ir pakeistas šios organizacijos pavadinimas į Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybę (KVK SA).