KVK SA Vizija

Vieninga akademinė bendruomenė, siekianti kokybiškų studijų ir socialinės studentų gerovės.

KVK SA Misija

Vertybėmis grįstas lūkesčių ir poreikių įgyvendinimas aktyviai atstovaujant studentams.