KVK SA Vizija

Atvira, moderni studentų savivalda, tinkamai atstovaujanti studentų interesus, atvira visuomenei ir puoselėjanti studentišką kultūrą.

KVK SA Misija

Stiprinti organizaciją ir jos įvaizdį, rengiant kompetentingus studentų atstovus, kurie inicijuoja veiklas studentų tobulėjimui bei siekia organizacijos tikslų.