No comments yet

AKADEMŲ PAGALBA

Sveiki gerbiamieji studentai,

mes vėl grįžtame su savaitiniu straipsniu. Šį kartą pakalbėsime trumpai apie seniūnus ir Studentų atstovybę. Klaipėdos valstybinė kolegija turi tris fakultetus, tai verslo (VF), technologijų (TF), sveikatos mokslų (SvMF). Kiekviename iš jų veikia fakultetinė atstovybė. Ją sudaro Pirmininkas, vicepirmininkas, nariai, seniūnai. Pirmininku gali tapti tik to pačio fakulteto studentas. Pirmininkas yra išrenkamas visuotinio seniūnų susirinkimo metu, kurie kaip tik vyks jau kitą savaitę, kovo 4 dieną (VF), kovo 5 dieną (SvMF), kovo 6 dieną (VF). Pirmininką renka to fakulteto akademinių grupių seniūnai. Pirmininkas yra fakulteto studentų atstovybės vadovas. Jis dalyvauja savo fakulteto dekanatiniuose posėdžiuose, dalyvauja skirstant fakulteto stipendijas, dalyvauja skirstant studentams pašalpas, dalyvauja etikos komisijos posėdžiuose. Įdomu? Tai kodėl gi nepasidomėjus daugiau apie pirmininko, seniūnų ir fakulteto atstovybės narių pareigas. Ką gi jie nuveikia vardan studentų gerovės!.