Norėdami surasti reikiamą dėstytoją spauskite CTRL + F. Atsiradusiame lange įveskite vardą ir pavardę.

Romas Abunevičius Lektorius r.abunevicius@gmail.com
Kristina Albrechtienė Asistentė kristina.kava@gmail.com
Jurgita Andruškienė Docentė, mokslų daktarė j.andruskiene@kvk.lt
Šarūnė Barsevičienė Asistentė sarune.barseviciene@gmail.com
Angelija Dambrauskaitė Lektorė ———————–
Lijana Dvarionaitė Asistentė lijanox7@gmail.com
Bronius Einars Lektorius b.einars@gmail.com
Stasė Juodienė Lektorė Stasele818@gmail.com
Aušra Rudžianskienė Lektorė ausrarud@gmail.com
Daiva Lenčiauskienė Lektorė d.lenciauskiene@kvk.lt
Solmita Karpavičiūtė Lektorė s.karpaviciute@kvk.lt
Jurgita Boltutienė Lektorė j.boltutiene@kvk.lt
Monika Pocienė Lektorė m.pociene@kvk.lt
Dr. Kristina Bačiulienė Lektorė, mokslų daktarė k.baciuliene@kvk.lt
Dr. Rita Jankauskienė Docentė r.jankauskiene@kvk.lt
Remigijus Petrauskas Lektorius
Rasa Girdžiūnienė Lektorius r.girdziuniene@kvk.lt
Vanda Jakubaitienė Lektorius v.jakubaitiene@kvk.lt
Simona Kasperavičiūtė Asistentas s.kasparaviciute@kvk.lt
Kristina Letkauskaitė Lektorius k.letkauske@kvk.lt
Daiva Stančaitytė Lektorius d.stancaityte@kvk.lt
Asta Šlepetienė Lektorius a.slepetiene@kvk.lt
Gražina Šniepienė Docentas, mokslų daktaras g.snepiene@kvk.lt
Mercedes Šulcaitė Asistentas m.sulcaite@kvk.lt
Loreta Žulpienė Lektorius l.zulpiene@kvk.lt
Nijolė Galdikienė Lektorė n.galdikiene@kvk.lt
Vida Staniulienė Lektorė v.staniuliene@kvk.lt
Asta Mažionienė Docentė a.mazioniene@kvk.lt
Daiva Narvilienė Lektorė d.narviliene@kvk.lt
Aldona Mockienė Lektorė a.mockiene@kvk.lt
Rimantė Morkūnienė Lektorė r.morkuniene@kvk.lt
Vida Stončienė Lektorė v.stonciene@kvk.lt
Irena Žubrickienė Lektorė i.zubrickiene@kvk.lt
Aušra Nikolajevienė Lektorė a.nikolajeviene@kvk.lt
Leonas Janušas Lektorius l.janusas@kvk.lt
Daliuta Rimkuvienė Lektorė d.rimkuviene@kvk.lt
Vilma Žydžiūnaitė Profesorė (dr.) v.zydziunaite@vdu.lt
Jūratė Beinorienė Lektorė j.beinoriene@kvk.lt
Penkauskaitė Lina Lektorė l.penkauskaite@kvk.lt
Virketienė Diana Lektorė d.virketiene@kvk.lt
Virbalienė Akvilė Docentė, mokslų daktarė a.virbaliene@kvk.lt
Kemzūrienė Deimantė Asistentė d.kemzuriene@kvk.lt
Račkauskienė Skaidrė Lektorė s.rackauskiene@kvk.lt
Stankaitienė Diana Lektorė diana.stankaitiene@klaipedaspc.lt
Šumskienė Aldona Lektorė a.sumskiene@kvk.lt
Tauraitė Janušauskienė Gitana Lektorė g.janusauskiene@kvk.lt
Žebrauskaitė Aurelija Lektorė a.zebrauskaite@kvk.lt