Prezidiumas - Samanta Sokolovaitė

PREZIDIUMAS - SAMANTA SOKOLOVAITĖ

Samanta - atsakingai ir laiku atlieka paskirtus darbus, pateikia savo kūrybingas idėjas komandos nariams. Taip pat ji motyvuoja kitus dirbti bei noriai padeda iškilus sunkumams.  


SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS - LAURA ŠIMKEVIČIŪTĖ

Laura yra labai aktyvi socialinių reikalu komiteto narė, kuri dalyvauja kiekviename susirinkime, reiškia savo tvirtą nuomonę įvairiais aspektais. Taip pat ji padeda atlikti neužbaigtus darbus, turi daug ir puikių idėjų, kurios ateityje bus įgyvendintos.


AKADEMINIŲ REIKALŲ KOMITETAS - KORNELIJA PURYTĖ

Kornelija - aktyviausia ARK narė, kuri atsakingai atlieka paskirtus darbus, rodo norą dirbti komandoje.


SVEIKATOS MOKSLŲ FAKULTETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ - EIVILĖ ŠOPAGAITĖ

Eivilė - pirmoji, kuri padeda SvMF SA Pirmininkei atlikti visus darbus laiku. Ji padeda generuoti idėjas susirinkimų metu bei aktyviai įsitraukia į KVK SA veiklą.


VERSLO FAKULTETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ - LINA VILKYTĖ

Lina dalyvavo ne vienuose KVK SA organizuojamuose mokymuose, yra atsakinga, aktyvi susirinkimų metu bei prisiimtus darbus atlieka 100%.


TECHNOLOGIJŲ FAKULTETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ - KOTRYNA KLEINAITYTĖ

Kotryna labai aktyviai ir noriai prisideda prie KVK TF SA veiklų, visuomet geranoriškai padeda įvykdyti numatytus darbus kokybiškai ir laiku.


LAISVALAIKIO KOMITETAS - TITAS GOMAS

Laisvalaikio komiteto mėnesio narys tapo Titas už savo nuveiktus darbus. Prisidėjo prie protmūšio kūrimo, kuriame pateikė įdomiausius geografinius faktus. Taip pat dalyvavo susirinkimuose, kuriuose pateikė įvairių įdėjų.