Technologijų fakultetas Andrejana Žakytė

Technologijų fakultetas – Andrejana Žakytė

Už informacijos sklaidą fakultete, idėjų generavimą ir pagalbą pirmininkui. 


 

Verslo fakultetas – Modestas Deksnys

Už plakatų maketavimą, lankomumą, dalyvavimą renginiuose. 


 

Sveikatos mokslų fakultetas – Monika Straukaitė

Už aktyvumą F SA, protokolų pildymą, už SvMF SA narių sąrašų pildymą taip pat ir seniūnų sąrašo pildymą.


 

Akademinių reikalų komitetas – Indrė Raminaitė

Už aktyvumą susirinkimuose, labai prisidėjo prie kuratorių programos naujinimo ir seniūnų apklausos sudarymo.


 

Socialinių reikalų komitetas – Gintas Kryžius

Už idėjų generavimą, protokolavimą susirinkimų metu, susisiekimą su VšĮ ,,Būk mano draugas".


 

Prezidiumo – Samanta Olšvikytė

Už aktyvumą susirinkimų metu, komandos motyvavimą, surengtą ir labai pasisekusią gerumo akciją ,,Maistą keičiame į draugystę".


 

Projektų komitetas – Gintė Galiūnaitė

Prisidėjo prie projekto rašymo: ,,Šok į studentiškus batus" skirto fuxų stofkei ir prie RsV stiprinimui skirto projekto. Rašė protokolus, ieškojo informacijos projektams ir fondų


 

Rinkodaros komitetas – Sergej Abramov

Už aktyvumą susirinkimų metu, protokolų rašymą ir kontaktavimą su jau esamais ir būsimais rėmėjais. 


 

Ryšių su visuomene komitetas – Edvinas Žernys

Už idėjų generavimą susirinkimų metu, už pagalbą koordinatorei, straipsnių rašymą, bei jų redagavimą. Aktyvų dalyvavimą KVK SA veiklose ir atsidavimą Studentų Atstovybei.


Laisvalaikio komitetas – Astijus Stonkus

Už aktyvumą susirinkimų metu, prisidėjo prie ,,Sport Unites Students" renginio organizavimo mūsų kolegijoje, sudarė registracijos formą artėjančiam rengeniui ,,Studų summer ball".


 

Žmogiškųjų išteklių komitetas – Deimantė Dovidaitytė

Už aktyvumą susirinkimų metu, pagalbą rengiant ALUMNIŲ krikštynas bei idėjų generavimą.