Socialinių mokslų fakultetas

 

Tadas Grigalius

Sveikatos mokslų fakultetas

 

Viktorija Šiaulytė

Technologiju fakultetas

Ernesta Košytė

Žmogiškųjų išteklių komitetas

 

Aistė Bočkutė

Ryšių su visuomenė komitetas

 

Gintaras Ružauskas

Laisvalaikio komitetas

 

Deividas Graužinis

Projektu komitetas

Evelina Valentaitė

Rinkodaros komitetas

Akvilė Sudarytė

Socialiniu reikalu komitetas

Brigita Razgaitytė

Akademiniu reikalu komitetas

Emilija Adomkaitytė

Fakultetu  SA

Irma Plaipaitė

Prezidiumas

Evelina Alutytė