Technologijų fakultetas Indrė Raminaitė

Technologijų fakultetas – Indrė Raminaitė

Už geros atmosferos kūrimą technologijų fakulteto studentų atstovybėje, prižiūrėjimą ar viskas vyksta pagal planą bei idėjų generavimą ir pagalbą pirmininkui.


Verslo fakultetas – Orinta Paulauskaitė

Už prisidėjimą prie dėstytojų dienos organizavimo bei pasiruošimo ir aktyvų dalyvavimą susirinkimo metu. 


Sveikatos mokslų fakultetas – Rugilė Černiavskytė

Už aktyvumą F SA, prisidėjimą prie orientacinių varžybų organizavimo, už padarytą taisyklių lentą, kuri padeda nariams etiškai elgtis susirinkimų metu.


Akademinių reikalų komitetas – Martynas Butkevičius

Už stengimasi dėl akademų veiklos visą spalio mėnesį, pradedant nuo to jog nepraleido nei vieno susirinkimo, aktyviai dirbo darbo grupėse, akademų rubrikai kūrė paveikslėlius.


Socialinių reikalų komitetas – Jan Subatovič

Už aktyvų dalyvavimą susirinkimuose ir komiteto rengiamose akcijose, veiklose, taip pat už domėjimasi naujienomis ne tik susirinkimo metu, bet ir po jų bei padėjimą koordinatorei ties veiklų įgyvendinimu.


Prezidiumo – Ugnė Lodaitė

Už aktyvumą susirinkimų metu, suorganizuotą KVK SA cementofkę, naujų narių krikštą, už komandos ir kitų narių motyvacijos kėlimą.


Ryšių su visuomene komitetas – Edita Numgaudytė

Už aktyvų dalyvavimą RsV mokymuose, bei sužinotų žinių pristatymas KVK SA forumo metu, už pagalbą koordinatorei, straipsnio pašymą, bei jo redagavimą. 


Laisvalaikio komitetas – Akvilė Žebelytė

Už buvimą KRAMS vedėja tiek dieninėje dalyje bei scenarijų pasirašymą, tiek vakarinėje, taip pat aktyviai dalyvavo susirinkimo metu.


Žmogiškųjų išteklių komitetas – Nikita Kuzminovas

Už organizavimą renginio, kuris buvo skirtas 2 bei 3 kurso SA studentams, bei buvo vienas iš pagrindinių organizatorių KVK SA Cemantofkės '18.