Technologijų fakulteto Studentų atstovybė - Kamilė Žilinskytė

Technologijų fakulteto Studentų atstovybė - Kamilė Žilinskytė

Padėjo galvoti klausimus susitikimui su buvusiais Technologijų Fakulteto Pirmininkais. Taip pat padėjo papuošti eglutę fakultete.


Verslo fakulteto Studentų atstovybė -  Gabrielė Gečaitė

Aktyviai prisideda prie KVK VF SA veiklos, idėjų generavimo, pažangiai lanko susirinkimus.


Sveikatos mokslų fakulteto Studentų atstovybė - Arnas Murauskas

Padėjo užtikrinant akademinį sąžiingumą vykdant egzaminų stebėjimą. Taip pat padėjo kontaktuoti su lektoriais renginiui „Sveikatos savaitė“.


Socialinių reikalų komitetas - Vestina Petkutė

Pavyzdingai lanko susirinkimus, aktyviai juose reiškiasi. Taip pat daug prisidėjo prie kraujo donorystės akcijos Verslo ir Technologijų fakultetuose.


Ryšių su visuomene komitetas - Agnė Turauskaitė

Pavyzdingai lanko susirinkimus, aktyviai juose reiškiasi. Taip pat daug prisidėjo prie kraujo donorystės akcijos Verslo ir Technologijų fakultetuose.


Laisvalaikio komitetas - Karolina Klimaitė

Pavyzdingai lanko susirinkimus, aktyviai juose reiškiasi. Taip pat daug prisidėjo prie kraujo donorystės akcijos Verslo ir Technologijų fakultetuose.


Žmogiškųjų išteklių komitetas - Orinta Paulauskaitė

Aktyviai veikia komitete, geranoriškai padeda atlikti darbus, dalinasi savo mintimis, idėjomis. Taip pat labai gerai motyvuoja visus dirbti.


Prezidiumas - Ieva Makiejevaitė

Sudarė ne vieną bendradarbiavimo sutartį su įvairiomis organizacijomis bei įmonėmis, rūpinasi įvairia ir įdomia KVK SA atributika. Šiai kordinatorei dažnai tenka darbus atlikti vienai pačiai, nepaisant to, jie atliekami ne tik laiku, bet ir kokybiškai.