Technologijų fakulteto Studentų atstovybė - Viktorija Augustytė

Technologijų fakulteto Studentų atstovybė - Viktorija Augustytė

Aktyviai prisidėjo prie Dėstytojų dienos organizavimo – susitarė su Maisto technologijų ir mitybos katedra dėl termoso paskolinimo, ruošė sveikinimo raštelius dėstytojams, renginio metu tikrino dėstytojų protmūšio atsakymų lapus.


Verslo fakulteto Studentų atstovybė - Aurelija Noreikaitė

Visapusiškai padėjo organizuojant Dėstytojų dieną, taip pat rodo iniciatyvą prisidedant prie daugelio veiklų.


Sveikatos mokslų fakulteto Studentų atstovybė - Gabrielė Grevytė

Aktyviai prisidėjo prie Dėstytojų dienos organizavimo. Susirinkimų metu intensyviai įsitraukdavo į diskusijas, reikšdavo savo nuomonę, siūlydavo, kaip būtų galima vieną ar kitą veiklą pakeisti, patobulinti


Akademinių reikalų komitetas - Modestas Deksnys

Aktyviai veikė susirinkimuose, reiškė mintis, generavo idėjas. Prisidėjo prie kontaktavimo su kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis dėl egzaminų stebėjimo aprašo. Prisideda prie debatų temų gryninimo bei ruošimo.


Socialinių reikalų komitetas - Karolina Klimaitė

Padėjo suorganizuoti akciją „Iškeisk cigaretę į obuolį“, pasirūpino akcijai reikalingais obuoliais bei aktyviai prisidėjo prie akcijos vykdymo. Taip pat dalyvavo Grand‘Soc mokymus, kurie vyko Kaune, spalio 19 dieną.


Ryšių su visuomene komitetas - Šarūnas Rimkus

Aktyviai dalyvavo susirinkimuose, reiškė idėjas. Puikiai atliko darbą maketuojant AfterDark renginiui „Facebook“ post‘ams plakatą, grupių bei event‘o viršelius.


Laisvalaikio komitetas - Arvydas Abromas

Padėjo orientacinėse automobilių varžybose – padėjo sugalvoti checkpoint‘us bei viename iš jų buvo renginio metu. Aktyviai dirba AfterDark renginio darbo grupėje.


Žmogiškųjų išteklių komitetas - Paulius Kontrimas

Koordinavo KVK SA Cementofkės dekoracijų grupėje, taip pat pats prisidėjo prie dekoracijų darymo. Taip pat labai daug prisidėjo renginio metu.


Prezidiumas - Liveta Račkauskaitė

Parengė plakatus tokiems renginiams, kaip „Bendrabučių krikštynos“, „Pirmakursių krikštynos“. Periodiškai viešino informaciją KVK SA „Facebook“ paskyroje, tvarkė internetinį puslapį kvksa.lt, aktyviai įsitraukdavo į diskusijas Prezidiumo susirinkimų metu, argumentuotai siūlydavo savo idėjas. RsV komiteto susirinkimų metu efektyviai paskirstydavo darbus, įtraukė naujus narius prie veiklų įgyvendinimo.