No comments yet

KVK SA tarpinė (rudens) finansinės veiklos ataskaita

Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybė (KVK SA) kviečia visą KVK bendruomenę susipažinti su mūsų tarpine (rudens) finansinės veiklos ataskaita.

Per pastarąjį pateiktą laikotarpį (nuo paskutinės finansinės veiklos ataskaitos sudarymo) KVK SA finansines įplaukas sudarė 221.02 eur, o išlaidas – 3251.43 eur. KVK SA šiuo laikotarpiu didžiąją dalį savo išlaidų skyrė patalpų nuomai (1000 eur) pirmo kurso studentų stovyklai „Fuxų stofkė’21“ organizavimui. KVK SA ir toliau kelia savo narių kompetencijas ir siunčia juos į „išvažiuojamuosius“ mokymus (šiai veiklai KVK SA skyrė
– 898.23). Su detalesne tarpine finansinės veiklos ataskaita galite susipažinti žemiau esančiame dokumente.

Paskutinį kartą finansinę veiklos ataskaitą KVK SA sudarė 2021 m. rugpjūčio 31 d. Žemiau esančiame dokumente KVK SA pateikia tarpinę (rudens) finansinės veiklos ataskaitą nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. lapkričio 30 d.


Post a comment