No comments yet

KVK SA tarpinė finansinės veiklos ataskaita

Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybė (KVK SA) kviečia visą KVK bendruomenę susipažinti su mūsų ketvirčio finansine veiklos ataskaita.

Per pastarąjį pateiktą laikotarpį (nuo paskutinės finansinės veiklos ataskaitos sudarymo) KVK SA finansines įplaukas sudarė 7300 eur, o išlaidas – 4349.76 eur. Galime pasidžiaugti, kad KVK SA šiuo laikotarpiu didžiąją dalį savo išlaidų (1920 eur) skyrė narių kompetencijų kėlimui ir stengiasi įgyvendinti vieną iš savo tikslų, kuris skamba taip – „stiprinti KVK ir KVK SA, siekiant kokybiškai atstovauti studentų interesus“. Su detalesne tarpine finansinės veiklos ataskaita galite susipažinti žemiau esančiame dokumente.

Paskutinį kartą finansinę veiklos ataskaitą KVK SA sudarė 2021 m. gegužės 15 d. Žemiau esančiame dokumente KVK SA pateikia tarpinę finansinės veiklos ataskaitą nuo 2021 m. gegužės 16 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Post a comment