No comments yet

KVK SA ataskaitos teikimo – rinkiminė konferencija

Kaip ir kasmet, kiekviena Aukštoji mokykla organizuoja ataskaitos teikimo ir rinkiminę konferenciją, kurioje pristatomi per metus padaryti darbai. Balandžio 7 diena Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybei  taip pat buvo reikšminga. 32 delegatai iš visų trijų fakultetų (SMF, TF ir SvMF) rinko Valdybos narius, Revizijos komisiją, prižiūrėsiančią atstovybės darbą, Akademinės tarybos narius ir, žinoma, Prezidentą. Juo tapo antrai kadencijai išrinktas transporto logistikos technologijas studijuojantis Kasparas Nacius. Savo rinkiminėje kalboje jis teigė, kad ir toliau sieks užsibrėžtų tikslų, o prioritetinės veiklos išliks akademiniai bei socialiniai reikalai, nes tai kertiniai akmenys, lemiantys studentų pasitenkinimą studijų kokybe. Mus aplankė ne tik kolegijos administracija, Klaipėdos miesto Vicemeras, bet ir svečiai iš kitų aukštųjų mokyklų atstovybių, kaip KUSS (Klaipėdos universitetas), ŠUSA (Šiaulių universitetas), ILKSA (Šv. Ignaco Lojolos kolegija), LAJMSA (Aukštoji jūreivystės mokykla), LEUSA (Lietuvos edukologijos universitetas), VIKOSA (Vilniaus kolegija) ir LSS (Lietuvos studentų sąjunga) buvęs Prezidentas, Alumni Dainius Dikšaitis bei dabartinė LSS organizacijos stiprinimo vadovė Aistė Bikmanaitė. Konferencija kiek užsitęsė, kadangi gausus būrys dalyvavusiųjų negailėjo klausimų kandidatams, pretenduojantiems tiek į Valdybos postą, tiek į Revizijos komisiją, o kur dar naujų Įstatų tvirtinimas bei sveikinimo žodžiai KVK SA Garbės nariams, svečiams ir nusipelniusiems studentams, garsinantiems kolegijos ir atstovybės vardą. Taigi nauja darbų pradžia prasideda vardan tavęs, studente!

 

Post a comment