Norėdami surasti reikiamą dėstytoją spauskite CTRL + F. Atsiradusiame lange įveskite vardą ir pavardę.

Giedrė Balkytė Lektorė g.balkyte@kvk.lt
Liucija Budrienė Lektorė l.budriene@kvk.lt
Jadvyga Jurevičienė Lektorė j.jureviciene@kvk.lt
Sabina Jurkaitienė Lektorė s.jurkaitiene@kvk.lt
Aurelija Kustienė Docentė kustiene.aurelija@gmail.com
Milda Kvekšienė Lektorė m.kveksiene@kvk.lt
Audronė Meškelienė Lektorė a.meskeliene@kvk.lt
Virginija Pranckūnienė Lektorė pranckuniene12@gmail.com
Lina Striaukaitė Lektorė l.striaukaite@kvk.lt
Janina Vaitiekienė Lektorė janinavait1@gmail.com
Aurelija Zonienė Lektorė a.zoniene@kvk.lt
Eglė Gotautienė Verslo administravimo katedros vedėja e.gotautiene@kvk.lt
Aušra Anužienė Lektorė a.anuziene@kvk.lt
Lina Dreižienė Lektorė l.dreiziene@kvk.lt
Judita Jonuševičienė Lektorė j.jonuseviciene@kvk.lt
Ieva Kaveckė Lektorė i.kavecke@kvk.lt
Jolanta Kreišmonienė Lektorė j.kreismoniene@kvk.lt
Jūratė Leonavičienė Lektorė j.leonaviciene@kvk.lt
Rasa Nutautienė Lektorė r.nutautienė@kvk.lt
Adelė Stonienė Lektorė a.stoniene@kvk.lt
Aušra Šikšnienė Lektorė a.siksniene@kvk.lt
Antanas Vaitiekus Lektorius a.vaitiekus@kvk.lt
Vida Žvinienė Lektorė v.zviniene@kvk.lt
Nerijus Ivanauskas Lektorius i.ivanauskas@kvk.lt
Robertas Kavolius Lektorius r.kavolius@kvk.lt
Giedrė Slušnienė Docentė, dr. g.slusniene@kvk.lt
Rūta Tamašauskienė Lektorė r.tamasauskiene@kvk.lt
Aurelija Valaitienė Lektorė a.valaitiene@kvk.lt
Aniuta Varneckienė Lektorė a.varneckiene@kvk.lt
Jurgita Kasparienė Katedros vedėja, lektorė j.kaspariene@kvk.lt
Jolanta Bojorovienė Lektorė j.bojoroviene@kvk.lt
Remigijus Kinderis Lektorius r.kinderis@kvk.lt
Gita Statnickė Lektorė g.statnicke@kvk.lt
Daiva Statkuvienė Lektorė d.statkuviene@kvk.lt
Eduardas Spiriajevas Docentas, daktaras geostudijos@gmail.com
Audronė Čistienė Lektorė a.cistiene@kvk.lt
Rima Ežerskienė Lektorė r.ezerskiene@kvk.lt
Asta Pancerovienė Lektorė a.panceroviene@kvk.lt
Dalia Parišauskienė Lektorė d.parisauskiene@kvk.lt
Ilvija Pikturnaitė Docentė, daktarė i.pikturnaite@kvk.lt
Salomėja Šatienė Lektorė s.satiene@kvk.lt
Vaida Žegunienė Lektorė v.zeguniene@kvk.lt