No comments yet

GRAND’AKADEMŲ MOKYMAI

Gruodžio 13–14 dienomis vyko Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybės (KVK SA) organizuoti mokymai Grand Akademas. Pirmąją paskaitą vedė KVK SA Alumni Elena Zdanevičiūtė, kurios tema – „Kaip atstovauti studentams?“. Paskaitos metu buvo kalbama apie tai, koks yra akademinės bendruomenės požiūris į studentų atstovybę, su kokiomis problemomis dažniausiai susiduria studentai ir jų atstovai bei kokie galimi sprendimo būdai. Lektorė taip pat pristatė dalyvavusių studentų savivaldų puslapių analizes, kuriose buvo apžvelgiama įrašų aktualumas studentams, daromos klaidos bei patarimai, kaip jų išvengti. Paskaitos pabaigoje iš problemų sąrašo buvo išskirtos trys temos, kuriomis dalyviai diskutavo grupėse bei vėliau pristatė savo sugalvotus problemų sprendimo būdus.

Kitą paskaitą vedė Lietuvos studentų sąjungos Alumni Andrius Zalitis tema – „Europos aukštojo mokslo erdvė – įvadas“. Joje dalyviai buvo supažindinti su Bolonijos procesu ir pagrindiniais faktais, kuriuos pravartu žinoti studentams. A. Zalitis taip pat pasidalino savo gerąja patirtimi iš vizito Paryžiuje ir papasakojo apie dokumentą, svarbų Europos auštojo mokslo erdvei – Paryžiaus komunikatą.

 

KVK direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui doc. dr.  Nijolė Galdikienė bei KVK kokybės centro vadovė Gitana Tauraitė – Janušauskienė pasakojo, kaip atrasti daugiau būdų skatinti didesnį ir kokybiškesnį studentų įsitraukimą.  

Antrąją mokymų dieną trys moderatoriai pristatė skirtingas, tačiau labai aktualias temas. KVK SA akademinių reikalų koordinatorė Ieva Pintverytė moderavo temą „Kuratoriai. Jų atliekamas darbas ir mokymai“, KVK SA prezidentė Girmantė Zavadzkytė – „Teisingas komandos koordinavimas“ ir KVK SA narė Olivija Rimeikaitė – „Seniūnai, jų atliekamas darbas, aktyvumas“. Po diskusijų šiomis temomis grupėse buvo pristatyti rezultatai, iškeltos problemos, galimi sprendimo būdai ir išvados.

Paskutinę paskaitą vedė KVK socialinio darbo katedros vedėja Akvilė Virbalienė, kurios tema - „Studento kūrybiškumas: būtinybė ar privalumas?“. Šią temą lektorė pristatė labai kūrybiškai bei įdomiai, įtraukdama visus dalyvius, taip pat surengdama linksmą ir verčiančią susimąstyti simuliaciją.