No comments yet

GRANDSOC’AS

Spalio 13 dieną, KVK SA, Socialinių reikalų komiteto nariai praleido kitaip, nuo ankstaus ryto jie dalyvavo, KTU SA rengiamuose mokymuose ,,GRANDSOC‘AS‘‘, Kaune. Su kitomis AM savivaldomis, KTU SA, VGTU  SA, VIKO SA, VDU SA sprendėme problemas su kuriomis dažniausiai susiduria socialinių reikalų komitetas.

Kiekvienos savivaldos koordinatoriai pristatė iššūkius,problemas iškilusias jų AM ir tokiu būdu ieškojome tų problemų sprendimų būdų. Taip pat mokymuose sulaukėme ir svečių iš  LSS, mus aplankė viceprezidentė universitetams Viktorija Žilinskaitė, kuri diskutavo su savivaldomis ir pateikė ne vieną būdą visiems iššūkiams išspręsti. Bendradarbiaudami su kitomis savivaldomis iškėlėme keletą klausimų, kurie tikimės, jog pasieks LSS ir bus pradėta imtis veiksmų. Po pietų pertraukos visi susiskirstėme į grupeles, su skirtingų savivaldų nariais, ir bendradarbiaudami kūrėme idėjas ir planus kaip savo AM galėtume panaikinti iškilusius sunkumus, bei nuo ko pradėsime grįžę namo.

Labai džiugu, jog KVK SA narių vyko daugiausia, jų vyko net 9, 6: nauji SA nariai, koordinatorė bei 2 aktyvūs komiteto nariai. Dėkojame KTU SA už mokymus, galimybę dar labiau pažinti kitas savivaldas ir jų AM, jog bendradarbiaudami turėjome galimybę grįžti namo jau su naujas planais kaip pagerinti socialinę aplinką AM.