No comments yet

Spalio mėnesio nariai

Mūsų Studentų atstovybė (toliau SA) yra unikali tuo, kad neužmiršta savo pačių aktyviausių narių! Todėl turime tokią rubriką, kaip MĖNESIO NARIAI! 

Mėnesio narys yra SA narys, kuris per paskutinį mėnesį dalyvavo KVK SA veikloje – susirinkimuose, forumuose, renginiuose, kokybiškai atliko jam paskirtas užduotis, siūlė idėjas ir padėjo koordinatoriui ar pirmininkui. Be to Mėnesio narys negali turėti akademinių skolų.

Taigi, šio mėnesio narius galite rasti čia: Spalio mėnesio nariai