No comments yet

Apskritasis stalas – problemos, diskusijos, sprendimai

Kaip ir kiekvienais metais Klaipėdos valstybinė kolegija (toliau KVK) susitinka prie apskritojo stalo su Klaipėdos valstybinės kolegijos studentų atstovybe (toliau KVK SA) ir aptaria įvairius tiek kolegijai, tiek studentams svarbius klausimus.

Susitikimas vyko šių metų (2018m.) gegužės 22 dieną, Jaunystės g. 2, aktų salėje. Jame dalyvavo didžioji dalis KVK administracijos ir studentai, kuriems kilo klausimų dėl įvairių niuansų mūsų kolegijoje. Apskritojo stalo posėdis vyko net 3 valandas, tad klausimų buvo aptarta ne vienas ir ne du.

Pirmiausia pasisakė fakultetų dekanai, o iškart po jų ir pirmininkai. Buvo pasidžiaugta fakultetų padaryta pažanga įvairiose srityse, tokiose kaip WI-FI ryšio tobulinimas, tvarkaraščio stabilumas, atsiradusių vadovėlių ir elektroninės skaityklos gausesne prieiga. Taip pat pasisakė ir bibliotekos vadovė, tarptautinių ryšių skyrius, pasidžiaugta studentų aktyvumu Erasmus programoje. Viešieji ryšiai visus pradžiugino savo gera nuotaika ir nauju kolegijos įvaizdžiu, kuris tikrai įnešė naują dvasią į mūsų studentų širdis. IT skyrius pristatė moodle sistemos vartojimo statistiką ir buvo pranešta, kad vis daugiau ir daugiau studentų naudojasi šia prieiga. 

Toliau buvo keltos problemos dėl dėstytojų sąžiningumo egzaminų metu, dėl vyresnio amžiaus studentų, kuriems dėstytojai padeda egzaminų metu, pasakydami teisingus atsakymus. KVK SA siūlė šią problemą spęsti korektiškai. Teigė, kad gali, kaip jau seniau buvo elgtasi, eiti į studentų egzaminus ir vykdyti stebėseną. Buvo užsiminta, kad prieš praktiką KVK praktikos vadovas turi žinoti kokių dokumentų studentams reikia ar ,,Asmens medicininės knygelės", ar higienos kursų prieš keliaujant į įmones/įstaigas. Taip pat studentai prašė praktinių priemonių tokių kaip: muliažų, adatų, pirštinių, inventoriaus papildymo - atnaujinimo. Administracija išgirdo ir pasižadėjo atnaujinti bei papildyti esamas priemones.

Susitikmo metu visi pasidžiaugė vieni kitų supratingumu ir bendradarbiavimu bei palinkėjo vieni kitiems ir toliau draugiškai dirbti, siekti aukštumų, dėl aukštojo mokslo kokybės ir kolegijos gerovės.

Straipsnį parengė: Girmantė Zavadzkytė

Redagavo: Brigita Razgaitytė